Heleny


Model całkowicie wykonany z metalu, włącznie z balustradami. Jedynie w wandze centralnej oraz stopniach zastosowano trwałą i solidną stal. Metalowe komponenty i głęboka czerń, będące symbolem siły i wytrwałości, w pełni nadają schodom charakter stylu przemysłowego.